AdvancedTimer.borg

AdvancedTimer.borg


{
`times functie die tijd in seconden weergeeft
times()::
  {
  t:time();
  t[1]+t[2]*60+t[3]*3600
  };

`moment van het eerste alarm
firstalarm:0;
resetalarm()::firstalarm:=0;
loweralarm(a)::if ((firstalarm=0) | (aalarms:[];

` wait wordt opgeroepen om de timer te starten
` hier controleren we of hij voor een reeds bestaande tijd
` valt of niet.
wait(s,to,msg,par)::
  {
  alarmat:times()+s;
  alarms:=[[alarmat,to,msg,par],alarms];
  loweralarm(alarmat);
  checkalarms();
  void
  };

doalarm(a)::sendmessage(a[2],0,a[2],a[3],a[4]);
docontinue()::agentname->checkalarms();
checkalarms()::
  {
  now:times();
  checkit(lst)::
    if (lst ~ empty, empty,
      {
      alarm:lst[1];
      alarmat:alarm[1];
      if (alarmat2])
        },
        {
        loweralarm(alarmat);
        [alarm,checkit(lst[2])]
        })
      });
  if ((now>firstalarm) & (firstalarm>0),
    {
    resetalarm();
    alarms:=checkit(alarms)
    });
  if (alarms ~ empty, void, docontinue())
  };

example()::
  {
  wait(10,agent("cubical/Alice"),"display",'--blab--'+eoln);
  wait(5,agent("cubical/Bob"),"display",'--blos--'+eoln);
  wait(10,agent("cubical/Christine"),"display",'--trog--'+eoln);
  wait(3,agent("cubical/Dirk"),"display",'--kroch--'+eoln);
  wait(15,agent("cubical/Erica"),"display",'--woch--'+eoln)
  };

display("example()"+eoln)
}