Bug_NativeSerialisation.borg

Bug_NativeSerialisation.borg


{
s:+;
r():+;
agentclone(agentself,"a")
}

` draai de twee eerste lijnen om -> geen crash
` verander een van de twee plussen in - -> geen crash
` laat 1 van beide eerste lijnen weg -> geen crash
` evalueer ze 1 voor 1 -> crash
` herdefinieer s (r hernoemen naar s) -> geen crash
` laat functie-defintie r weg (dus r::+ -> geen crash
` schrijf functie als r@t -> crash
` schrijf functie als defintie en niet als declaratie -> crash
` schrijf r:quote(+) -> crash !

{
s:+;
r:quote(+);
agentclone(agentself,"a")
}

` schrijf s:[+,quote(+)] -> crash en verwijder r -> crash
` gebruik een sendmessage ipv agentclone -> crash

{
a:agent("cubical/Bob");
a.display(+,quote(+))
}

` conclusie -> reference en native tegelijk doorgeven gaat niet.