SimpleTimer.borg

SimpleTimer.borg


{
`times functie die tijd in seconden weergeeft
times()::
  {
  t:time();
  t[1]+t[2]*60+t[3]*3600
  };

`moment van het eerste alarm
firstalarm:0;

`wait wordt opgeroepen om de timer te starten
wait(s)::
  {
  firstalarm:=times()+s;
  checkalarms();
  void
  };

checkalarms()::
  if (times()checkalarms(),
    display("timer finished"));

display("wait(10)")
}